BADACZE - PRZYRODNICY I ARCHEOLODZY


BOLESŁAW NOWACZYK W FOTOGRAFII

2001 KATOWICE KOSZĘCIN


2002 BISKUPIN


2003 RADZIM


2004 POZNAŃ MORASKO #1


2004 POZNAŃ MORASKO #2


2005 KOSZĘCIN


2006 ŁÓD¬


2008 LˇD NAD WARTˇ


2009 KÓRNIK


2009 KROSNO ODRZAŃSKIE


2010 BIAŁOWIEŻA


2011 POZNAŃ I OSTRÓW LEDNICKI


2011 POZNAŃ IGiG UAM


2011 POZNAŃ JUBILEUSZ