KOMUNIKATYCzłonkowie Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej,

Z wielkim smutkiem i bolem zawiadamiamy Państwa o śmierci Profesor Stanisława Kurnatowskiego,
Archeologa, Człowieka o Wielkim Sercu, Członka Założyciela Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej.

Profesor Stanisław Kurnatowski zmarł 11 stycznia 2015 roku.
Jego dorobek i pamieć o Nim pozostanie z nami na zawsze.
Lączymy się w myślach i modlitwie.

O terminie i miejscu pogrzebu prześlemy osobną wiadomość.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej,
Iwona Hildebrandt-Radke, Mirosław Makohonienko

PROFESOR Stanisław KURNATOWSKI - życiorys

PROFESOR Stanisław KURNATOWSKI w fotografii