Materiały do wykładu:

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI

 

Dla V roku Geografii na WNGiG UAM specjalność „Geoinformacja”

rok akademicki 2007/2008

(ostatnia aktualizacja 8 I 2008)

 

 

 

 

 

I. Prezentacje Power Point:

 

 

II. Publikacje omawiające problematykę oceny i wyboru alternatywnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania ujścia Skaldy Wschodniej

 

  • Fragment rozdziału 1 z książki: Findeisen, W., (red.) 1985: Analiza systemowa – podstawy i metodologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  • Oryginalna ekspertyza wykonana przez RAND Corporation i Rijkswaterstaat
  • Kilka artykułów omawiających problematykę tworzenia i realizacji planu Delta, jak i jego skutki ekologiczne i społeczno-gospodarcze.

 

 

III. Dokumentacja Idrisi dotycząca problematyki komputerowego wspomagania decyzji przestrzennych (SDSS)

 

 

 

IV. Wybrane publikacje dotyczące teorii komputerowego wspomagania decyzji i konkretnych programów realizujących te zadania

 

Carver,S., Evans, A., Kingston, R., 2004: Developing and testing an online tool for teaching GIS concepts applied to spatial decision-making. Journal of Geography in Higher Education, vol. 28, no. 3, 425-438.

Chen, K., Blong, R., Jacobson, C., 2001: MCE-RISK: integrating multicriteria evaluation and GIS for risk decision-making in natural hazards. Environmental Modelling & Software, vol. 16, 387-397.

Fedra, K., 1998: Integrated risk assessment and management: overview and state of the art. Journal of Hazardous Materials, vol. 61, 5-22.

Gemitzi, A., Petalas, C., Tsihrintzis, V.A., Pisinaras, V., 2006: Assessment of groundwater vulnerability to pollution: a combination of GIS, fuzzy logic and decision making techniques. Environmental Geology, vol. 49, 653-673.

Gemitzi, A., Tsihrintzis, V.A., Voundrias, E., Petalas, C., Stravodimos, G., 2007: Combining geographic information system, multicriteria evaluation techniques and fuzzy logic in sitting MSW landfills. Environmental Geology, vol. 51, 797-811.

Geneletti, D., 2004: A GIS-based decision support system to identify nature conservation priorities in an alpine valley. Land Use Policy, vol. 21, 149-160.

Geneletti, D., 2005: Multicriteria analysis to compare the impact of alternative road corridors: a case study in northern Italy. Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 23, no.2, 135-146.

Gómez Delgado, M., Bosque Sendra, J., 2004: Sensitivity analysis in multicriteria spatial decision-making: a review. Human and Ecological Risk Assessment, vol. 10, 1173-1187.

Jankowski, P., 1995: Integrating Geographical Information Systems and Multiple Criteria Decision-Making Methods. International Journal of Geographical Information Systems, vol. 9, no. 3, 251-273.

Jankowski, P., 2006: Integrating Geographical Information Systems and Multiple Criteria Decision-Making Methods: Ten Years After. International Journal of Geographical Information Systems, vol. 9, no. 3, 251-273.

Jankowski, P., Andrienko, N., Andrienko, G., 2001: Map-centred exploratory approach to multiple criteria spatial decision making. International Journal of Geographical Information Science, vol. 15, no. 2, 101-127.

Jiang, H., Eastman, J.R., 2000: Application of fuzzy measures in multi-criteria evaluation in GIS. International Journal of Geographical Information Science, vol. 14, no. 2, 173-184.

Malczewski, J., Rinner, C., 2005: Exploring multicriteria decision strategies in GIS with linguistic quantifiers: a case study of residential quality evaluation. Journal of Geographical Systems, vol. 7, 249-268.

Perk van der, M., Burema, J.R., Burrough, P.A., Gillett, A.G., Meer van der, M.B., 2001: A GIS-based environmental decision support system to assess the transfer of long-lived radiocaesium through food chains in areas contaminated by the Chernobyl accident. International Journal of Geographical Information Science, vol. 15, no. 1, 43-64.

Sener, B., Süzen, M.L., Doyuran, V., 2006: Landfill site selection by using geographic information systems. Environmental Geology, vol. 49, 376-388.

Zhu, X., 2001: JavaAHP: a Web-based decision analysis tool for natura resource and environmental management. Environmental Modelling & Software, vol. 16, 251-262.

 

 

V. Problematyka optymalnej lokalizacji stanowisk składowania odpadów promieniotwórczych

 

V.1. Informacje wstępne – adresy WWW:

Energetyka jądrowa

Elektrownie jądrowe i środowisko

Wszystko o elektrowniach atomowych

Radiosozologia dla każdego

Elektrownia atomowa w Polsce - plany, teraźniejszość i historia

 

V.2. Odpady promieniotwórcze – adresy WWW:

Odpady radioaktywne - Greenpeace

Składowanie odpadów promieniotwórczych – opinia Greenpeace

Podziemne składowanie odpadów radioaktywnych

Odpady promieniotwórcze

Składowanie odpadów radioaktywnych

 

V.3. Dokumenty:

Ekspertyza: „Nuclear Power in Central Europe” zamówiona przez Greenpeace

Społeczne konsultacje programu budowy energetyki atomowej w Polsce – pismo z Ministerstwa Gospodarki

Zespół ds. Wykorzystania Energii Atomowej przy Ministrze Gospodarki – pismo z Ministerstwa Gospodarki

 

V.4. Internetowa aplikacja do nauki podstaw zastosowań GIS w problematyce wspomagania decyzji przestrzennych opracowana w School of Geography, University of Leeds, Wielka Brytania

 

Exploring environmental decision making using Internet GIS

Public participation in locating a nuclear waste disposal site

 

 

 

VI. Pytania egzaminacyjne

 

VII. Zadania na kolokwium z ćwiczeń w dniu 22 I 2008 roku

 

Grupa 1: 15:00 – 16:30

Zestaw A

Zestaw B

 

Grupa 2: 16:30 – 18:00

Zestaw C

Zestaw D

 

 

 

Alfred Stach

Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM

e-mail: frdstach@amu.edu.pl

tel.: 0-61-829-6179