PAMIĘCI BADACZY


Dziekanowice - przy promie na Ostrów Lednicki,
28 maja 2011, fot. M. Makohonienko
Profesor zw. dr hab. Bolesław Nowaczyk

Geomorfolog,
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Kierownik Zakładu Geomorfologii IGiG,

Członek Założyciel Stowarzyszenia Archeologii
Środowiskowej,

Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Zastępca dyrektora Instytutu Badań Czwartorzędu
Członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Członek założyciel Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Członek Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

ur. 4 kwietnia 1942 roku w Nadziejewie koło Środy Wielkopolskiej,
zm. 10 marca 2012 roku w Poznaniu,
pochowany naCmentarzu Junikowskim
w Poznaniu

ŻYCIORYS

BOLESŁAW NOWACZYK
W FOTOGRAFII

PUBLIKACJE

WSPOMNIENIA PAMIĄTKI