STOWARZYSZENIE ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

STOWARZYSZENIE ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ


POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
"Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry"


Poznań - Ostrów Lednicki, 26-28 maja 2011