W ORGANIZACJI

VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
"Naturalne i archeologiczno­historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego"
22-25 września 2014 r. Łódź - Łęczyca

ARCHIWALNE

Polish French German geosciences meeting
14-15 May 2012 Poznań

EURO GEO ARCHEO - PAGES - SAS
FIRST GEOARCHEOLOGICAL WORKSHOP
25-th October 2011 Poznań

VII  SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
"Environmetal Archaeology of urban sites"
Gdańsk 5-10 September 2011

POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
"Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej po obu stronach Odry"
Poznań - Ostrów Lednicki, 26-28 maja 2011

VI  SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
"Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych"
Poznań - Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011

SEMINARIUM
"Tum - perła romańskiego szlaku"
Łódź, 9 maja 2011

V SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ / VIII WARSZTATY TERENOWE
"Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna
w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna"
Białowieża, 22-24 września 2010

The 15th Meeting of the International Council for Archaeozoology (ICAZ) Fish Remains Working Group (FRWG)
"Fishes - Culture - Environment through Archaeoichthyology, Ethnography & History"
Poznań-Toruń, 3-9 września 2009

IV SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ / VII WARSZTATY TERENOWE
"Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym"
Kórnik, 20-22 maja 2009

Konferencja popularnonaukowa
"Archeologia Środowiskowa a współczesność"
Krosno Odrzańskie - Zamek Piastowski, 16 stycznia 2009

III SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
"Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Materiały - metody - interpretacje"
Katowice-Koszęcin, 26-29 listopada 2008

Annual Conference of The Association for Environmental Archaeology (AEA)
"Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology"
Poznań, 12-15 września 2007

II SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
"Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa"
Łódź,  27-29 września 2006

I SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
"Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce - dorobek i przyszłość"
Koszęcin, 19-22 października 2005